Place your order
Place you order for Euxinograd
home | facilities

Select object *:  
Reservation type *:  
Name *:  
Family *:  
UCN *:  
Phone *:  
Е-mail *:  
Organization *:  
Job Title *:  

Accompanying persons:

Name Family UCN
1  
2  
3  
4  
5  
6  

Room types:

Apartment:    (number)
Small Apartment:    (number)
Large Apartment:    (number)
Large Apartment - with two bathrooms:    (number)
Large Apartment - with one bathrooms:    (number)
Apartment maisonette:    (number)
Room with 2 beds:    (number)
Room lux category:    (number)
Bungalow with overnight:    (number)
Bungalow with Sauna:    (number)
Villa:    (number)
Comment - note (where appropriate) use of an extra bed or use as a single room.  
Period of reservation:
First night *:  /dd-mm-yyyy/   
Last night *:  /dd-mm-yyyy/   
 
 
CAPTCHA Image

Please, write the security code from image

   [ different image ]
 
За удовлетворените заявки ще бъдете уведомени на посочения от Вас телефон или на електронната Ви поща.

След получаване на съобщение за Вашата резервация от отдел "Управление на собствеността" МС е необходимо да преведете по банков път сумата на заявените от Вас нощувки. Банковата сметка можете да намерите в раздел "Цени" за всеки един обект.

Потвърждение и карта за почивка получавате от отдел "Управление на собствеността"( тел.940 3621) след получаване на авнсовия превод по сметката в обекта.
language
    

  Representative:
Boyana
Euxinograd
Shabla

  Weekend:
Sunny Beach
Pamporovo
contact us
Council of Ministers
Department of 'Property Management'